شناسنامه shenasname.com
سخن بزرگان هر ملت شناسنامه آن ملت است
  شناسنامه shenasname.com
صفحه اصلی
فکرت
فروغ فرخزاد
فریدون فرخزاد
فریدون مشیری
فرانکلین
فرانسیس بیکن
فرخی یزدی
فردوسی
قیصر امین پور
لقمان
لئو تولستوی
ملا محسن فیض کاشانی
مهدی اخوان ثالث
مولانا
میشل فوکو
ماهاتما گاندی
مارک تواین
مارتین لوتر کینگ
محمود دولت آبادی
محمد رضا عالی پیام (هالو)
نیما یوشیج
نیچه
چگوارا
ناپلئون
چارلی چاپلین
چارلز دیکنز
ناشناس
نسرین بهجتی
نظامی گنجوی
هلن کلر
هگل
ولتر
ویلیام شکسپیر
وینستون چرچیل
ویکتور هوگو
وحشی بافقی
ژان پل سارتر
کنفوسیوس
گوته
گابریل گارسیا مارکز
پائولو کوئیلو
پاستور
پروفسور مجید سمیعی
پروفسور محمود حسابی
پروین اعتصامی
آل پاچینو
آلبر کامو
آلبرت انیشتین
آندره ژید
آگاتا کریستی
آبراهام لینکلن
آرمان ایزدی
افلاطون
اقبال لاهوری
امانوئل کانت
اوریانا فالانچی
ایرج میرزا
ابو سعید ابوالخیر
ابو علی سینا
ابوالقاسم حالت
احمد شاملو
ارنست همینگوی
اسکار وایلد
استیو جابز
استیون هاوکینگ
بهلول
بودا
بیل گیتس
بالزاک
برتراند راسل
تهمینه میلانی
توماس ادیسون
جامی
جرج برنارد شاو
حافظ
حسین پناهی
خواجه نصیر الدین طوسی
خواجه عبدالله انصاری
خواجوی کرمانی
خیام نیشابوری
خسرو شکیبایی
دیل کارنگی
دیگران
دکتر فرهنگ هلاکویی
دکتر الهی قمشه ای
دکتر حسابی
دکتر شریعتی
دالای لاما
داستایوفسکی
رهی معیری
رومن رولاند
زیگموند فروید
زکریای رازی
زرتشت
سقراط
سهراب سپهری
سیمین بهبهانی
سیمین دانشور
سامرست موام
سروانتس
سعدی
شهریار
شیخ بهایی
شاپورتهرانی
شاتوبریان
صائب تبریزی
صادق هدایت
صبوری تبریزی
علی اکبر دهخدا
عبید زاکانی
عزت الله انتظامی
عطار نیشابوری
   شناسنامه shenasname.com
دکتر شریعتی
نکته 2851
مهم نیست که چه مدرکی دارید مهم اینست که چه درکی دارید.
دکتر شریعتی
   
نکته 2850
آنانکه می فهمند عذاب می کشند و آنانکه نمی فهمند عذاب می دهند.
دکتر شریعتی
   
نکته 2849
برای کسی که می فهمد هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمی فهمد هر توضیحی اضافه است .
دکتر شریعتی
   
نکته 2706
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ :
۱ - ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﯾﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ !
۲ - ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﺮﺩﮔﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ
ﭼﯿﺰﯼ ﻓﺎﻧﯽ ﻭﺍﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ . ﺑﯽﺷﺨﺼﯿﺖﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﯽﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺁﯾﻨﺪ، ﻣﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩﺷﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ !
۳ - ﺁﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺖ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ
ﺣﻀﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻧﺪ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ
ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ !
۴ - ﺁﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ
ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﯿﻢ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ﻧﺮﻡﻧﺮﻡ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭﮎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ
دکتر شریعتی
   
گلایه 2446
"... می‌خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند.
ستایش کردم ، گفتند خرافات است.
عاشق شدم ، گفتند دروغ است.
گریستم ، گفتند بهانه است.
خندیدم ، گفتند دیوانه است.
دنیا را نگه دارید ، می‌خواهم پیاده شوم !..."
دکتر شریعتی
   
نکته 2282
در دنیایی که روزی روح خودم مرا ترک میکند انتظار از

دیگران نباید داشت....!
دکتر شریعتی
   
نکته 2252
دموکراسی می گوید : رفیق،حرفت را خودت بزن؛ نانت را من می خورم.

کمونیسم می گوید: رفیق، نانت را خودت بخور؛حرفت را من میزنم .

فاشیسم می گوید: رفیق،نانت را من می خورم؛حرفت را من می زنم،تو فقط برای من کف بزن!

اسلام حقیقی می گوید: نانت را خودت بخور، حرفت را خودت بزن و من فقط برای این هستم که تو به این حق برسی!

اسلام دروغین می گوید: تو نانت را بیاور به ما بده و ما قسمتی از آنرا جلوی تو می اندازیم و تو حرف بزن اما.. آن حرفی که ما می گوییم!
دکتر شریعتی
   
نکته 1851
لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.
دکتر شریعتی
   
تلنگر 1693
حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود
افسوس که به جای افکارش
زخمهای تنش را نشانمان دادند،
و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند...
دکتر شریعتی
   
گلایه 619
دنیا را بد ساختند ، کسی را که دوست داری ، دوستت ندارد
کسی که تو را دوست دارد، تو دوستش نداری
اما کسی که تو دوستش داری و او هم دوستت دارد،
به رسم و آیین زندگانی به هم نمی رسند.
و این رنج است
زندگی یعنی این
دکتر شریعتی
   
تلنگر 410
صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگیست
و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت
دکتر شریعتی
   
گلایه 408
مرا در گورستان سگها دفن کنید تا دمی در کنار با وفایان باشم
دکتر شریعتی
   
تلنگر 7
نمی دانم...
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز و پی در پی دم گرم و چموشش را در گلویم سخت بفشارد
و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند
هر دم سکوت مرگبارم را
دکتر شریعتی
   
  شناسنامه shenasname.com
افزودن مطلب به سایت
از
 
مطالب جدید
لطیفه
مناجات
نکته
هنر
گلایه
پند و اندرز
آرزوها
اشعار
تلنگر
توکل
حکایت
خواص گیاهان دارویی
دل نوشته
دوستی
دانستنیها
سخن بزرگان
شوخی
ضرب المثل
عاشقانه ها
 
 
  شناسنامه shenasname.com